Våra klasser

Terapeutiska yogan

Vi lägger fokus på en del av kroppen t.ex våra inre organ eller nervsystemet. Därifrån använder vi principer från” body mind centering” som hjälper oss känna att rörelsen kan initieras och upplevas på flera olika sätt.
Yogalärare hjälper manlig elev

Stilla, lugn och meditativ fysisk yoga ofta nära golvet och ibland med bollar

Vi lägger fokus på en del av kroppen t.ex våra inre organ eller nervsystemet.  Därifrån använder vi principer från” body mind centering” som hjälper oss känna att rörelsen kan initieras och upplevas på flera olika sätt. Yogan förankras på ett sätt där vi rör vår kropp i balans mellan den inre upplevelsen och den yttre strukturen. Genom detta verktyg kan vi hitta djupare i vår yogapraktik och i vardagliga livet. Klassen passar både för nybörjare och mer erfarna utövare. Vi arbetar med en blandning av yogapositioner, övningar och bollar för att släppa spänningar i muskler och fascia (bindväven) som kan uppstå ifrån våra vanor, beteende- och rörelsemönster, skador etc. Vi arbetar även med stärkande övningar för att bygga upp och skapa harmoni i kroppen, samt andningsövningar och meditation. Du behöver inga förkunskaper i yoga för att gå på den här klassen.

Om klassen

Typ av klass:

Nivå på klassen:

Boka klass:

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.

Är du ny hos oss och vill prova på yoga eller vill du sprida styrka, energi och balans vidare till någon annan?