Våra klasser

Teknik & Linjering

En spännande resa genom kroppen för att uppmärksamma hur vi på bästa sätt utifrån vår anatomi/hur vår kropp är uppbyggd kan utöva yoga som stärker våra kroppar på bästa sätt!
Man som gör en yogaposition

En spännande resa genom kroppen för att uppmärksamma hur vi på bästa sätt utifrån vår anatomi/hur vår kropp är uppbyggd kan utöva yoga som stärker våra kroppar på bästa sätt! Vi inleder med en kort andningsövning (pranayama) och uppvärmning. Fördjupar oss i någon/några positioner vid varje tillfälle och det blir en fysisk klass med en kort vila på slutet. 

Varje klass har ett tema där vi bl.a undersöker hur vi kan aktivera olika delar av kroppen för att underlätta och stötta vår praktik. Fokus ligger på att öka vår medvetenhet och få en bättre förståelse för vår egen kropp och sinne. 

På dessa klasser är det tänkt:

  • att du ska erbjudas en fördjupad kunskap om de vanligaste yogapositionerna och dess funktion
  • att du ska få enskild guidning i de olika yogapositionerna (asanas) 

Passar dig

  • som är mer erfaren och vill fördjupa din kunskap
  • men även dig om har gått dina första klasser och fått en viss erfarenhet – räkna dock med ett något högre tempo än nybörjarklasser 

Vi vill sedan att du tar med dig de kunskaper du får på teknikklasserna till dina vanliga yogaklasser för att du ska få en så funktionell och skadefri yoga som möjligt. Det är en serie av teknik klasser som bygger på varandra men som du även kan gå på separat.

Om klassen

Typ av klass:

Nivå på klassen:

Boka klass:

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.

Är du ny hos oss och vill prova på yoga eller vill du sprida styrka, energi och balans vidare till någon annan?