Våra klasser

Slow Flow Yoga

Slow flow gör det möjligt för nybörjare att skapa sin egen synkroniserade rörelsemönster medan de lär sig poser och hur man rör sig, andas och sträcker sig mellan poser. Utövaren har tid att utvärdera hur och när en ställning ska modifieras på grund av fysiska begränsningar eller erfarenhetsbegränsningar.

En serie fysiska yogarörelser i ett dynamiskt meditativt flöde som varierar från klass till klass

Slow flow gör det möjligt för nybörjare att skapa sin egen synkroniserade rörelsemönster medan de lär sig poser och hur man rör sig, andas och sträcker sig mellan poser. Utövaren har tid att utvärdera hur och när en ställning ska modifieras på grund av fysiska begränsningar eller erfarenhetsbegränsningar. Utövaren har också tid att mentalt engagera sig i kroppen när den rör sig genom en serie. Själv- och kroppsmedvetenhet är ett av huvudmålen när du utövar alla former av yoga. Långsamt flödande Vinyasa är en underbar övning i att upptäcka personens begränsningar och lära sig flytta förbi dessa begränsningar. Slow Vinyasa Yoga är en terapeutisk dans för rörlig meditation.

Om klassen

Typ av klass:

Nivå på klassen:

Boka klass:

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.

Är du ny hos oss och vill prova på yoga eller vill du sprida styrka, energi och balans vidare till någon annan?