Nyheter

Om känslor….

Våra känslor – om att känna sig svag och bräcklig…

Om att känna sig svag och bräcklig och att vetenskapen bevisar det som vi egentligen ”vetat” i tusentals år! 


Den här texten kom till mig för någon vecka sedan och idag läste jag svenskans artikel ”Du har mer makt över känslorna än du tror” och de passade så bra ihop. Vi har så mycket mer makt över vår hjärna (känslor och tankar) än vi kanske tror.


Är det vekt att känna sig svag och bräcklig? Är frånvaron av svaghet stryka?


Enligt min mening krävs det ett visst mått av mod för att våga stanna i en känsla man vill bli av med. Det är okey att känna alla känslor  – motståndet mot känslan är det som kan skapa smärta eller att känslan går över till nedstämdhet. Känslor är det som hjälper oss och ger oss guidning om det vi upplever i livet. 

Att inte förvilla bort sig; Att våga avstå att gå ut och springa, se en film eller shoppa sig lycklig. Tvinga bort känslan gör att den kommer tillbaka mycket starkare nästa gång. 


Du som är så stark – har du hört den? Vad betyder det? 


Det kan komma självförebråelse eller oro av de tankar som dyker upp i vågorna under eller efter ett känslosvall som du motsätter dig. Men om du avslappnat kärleksfullt kan ta emot känslan kan alla känslor bli din vän. Om man låter egot slå på en har man förlorat kärleken till känslan. Vi vill ofta ta kontrollen över våra känslor och tankar men den uppgiften tror jag blir övermäktig de flesta. Kärleksfullt ta emot och låta stanna en stund för att sedan säga tack och välkommen åter till alla känslor. Då kommer känslor som tidigare varit övermäktiga att bli som ett stilla regn. Ett regn vi behöver för att växa som människor. 


Att bli ”upplyst” handlar bl a om att bli fullt medveten om vem man är och hur sinnet fungerar. Det finns naturligtvis många olika steg mot den inre harmonin. 

Att se sina känslor som våra vänner istället för fiender eller något man vill bli av med är en utmaning men träna och belöningen kommer i form av lugn i sinnet och djup tacksamhet. 


För våra känslor hjälper oss och guidar oss om vi vågar se dem i vitögat. Känslor är vägvisare. Men vi har lärt oss sedan barnsben att vissa känslor är godkända och andra inte. Vissa ska man till och med skämmas för. Inte undra på att samhället ser ut som det gör.  Känslor talar egentligen om för oss att en förändring kan vara nödvändig. Och om vi vågar stanna kvar och lyssna på oss själva. Svaren kommer och det är det som är det magiska – om vi kan gå bortom alla tankar om hur det ”ska vara”. 


Att våga öppna upp för ett annorlunda förhållningssätt med sina känslor kan varmt rekommenderas. Att se dem som sina guider och hjälpredor för att kanske fatta nya beslut och att gå en ny väg. Det krävs lite träning – inget kommer gratis och enkelt. En förnekelse eller att man förvillar bort sig är quickfix men inte så hållbar och lika bra som att välkomna känslorna.


Blir du förvirrad av mina ord? Så är det bra…. läs artikeln och kanske blir det tydligare?!https://www.svd.se/professor-vi-har-helt-missuppfattat-hur-kanslor-uppstar 
 
 
 
https://www.svd.se/professor-vi-har-helt-missuppfattat-hur-kanslor-uppstar

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.

Är du ny hos oss och vill prova på yoga eller vill du sprida styrka, energi och balans vidare till någon annan?