Nyheter

On-line kurs i mindfulness med Ingrid Österström

Längtar du efter mindre oro, mer vila och glädje i livet? Idag pratar vi mycket om att vara i nuet, men hur gör man och vad ger det mig?

Den tid vi lever i just nu är väldigt utmanande för många av oss.
Man kan säga att vi lever i ett ADHD-samhälle där vi hela tiden
möter utmanande situationer som vi på något sätt ska hantera.
Vi ska prestera mer med mindre resurser, så är det framför allt
inom sjukvård och i skolans värld, men även inom andra områden.

Vi blir hela tiden matade av allt som händer i världen och de flesta av oss är ständigt uppkopplade och får denna ofta negativa information direkt in i våra liv, det är svårt att värja sig.
Längtar du efter att stanna upp, känna stegen du tar, acceptera
saker och livet som det är, även om det känns utmanande just nu.

Anmäla dig till vår online-kurs i Mindfulness!

Mindfulness
– en metod som kan användas för att hantera stress och/eller oro.

Start så snart vi har en grupp om 10 personer.
Tid: Kl 10:00-12:00 den 28 dec, 29 dec, 7 jan och 8 jan
Plats: Hemma hos dig med din dator – Zoomklass (det går bra med dator eller telefon)
Antal deltagare: Max 12 deltagare (min 6 deltagare)
Pris: 475 kr för 4 gånger
Anmälan via mail till ingrid.osterstrom@famos.be
alt för medlemmar direkt i appen!

Mindfulness betyder – MEDVETEN NÄRVARO

Mindfulness är ett sätt att lära känna sig själv och man får nya
verktyg för att hantera oro och stress. Metoden går ut på att man fokuserar på det som är just nu, i denna stund, i nuet.

Man jobbar med TANKE – KROPP – KÄNSLA
Syftet med att gå en kurs i Mindfulness är att man får nya insikter om sig själv. Man varvar teori och övningar som kan ge:
– Ökad livskvalité
– Bättre sömn – Mindre oro
– Medveten närvaro – sinnesnärvaro.
– Mer närvaro i kroppen,
– Större medvetenhet kring din andning, dina tankar och känslor.
– Mer medvetenhet om dina negativa reaktioner
– Ökad förståelse kring hur du hanterar svårigheter och problem.
– En mer accepterande inställning till dig själv och andra.
– En mer kärleksfull och ömsint syn på dig själv och andra vilket
kan leda till att man blir mindre dömande både mot sig själv och
andra.
– Du får en större självmedkänsla.

Det bygger på att du har en nyfiken och accepterande inställning till det du upplever under kursen.

Kursen sker på nätet via plattformen – ”zoom”.

Du får en inbjudan med en länk som du kopplar upp dig på.
Det är viktigt att du sitter bekvämt utan störande ljud.

Då är du varmt välkommen att kontakta Ingrid så berättar hon gärna mer om mindfulness:
Ingrid Österström
Mobil: 0705-54 01 53
Mail: ingrid.osterstrom@famos.be

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.

Är du ny hos oss och vill prova på yoga eller vill du sprida styrka, energi och balans vidare till någon annan?