Nyheter

Chakrayoga den 23 september med Therese – Yogamedtess


I hatha yogatraditionen är prana ett centralt begrepp. Prana beskrivs som en universell kraft som finns i alla levande ting och som vi genom vår yogapraktik kan kontrollera och sätta i rörelse. Vi har en viss mängd prana i kroppen som antingen flödar mjukt utan hinder, oftast ett tillstånd där vi upplever ’flow’ och harmoni, eller mer stagnerad och blockerad som gör att vi känner oss oroliga, spända och stela. Genom att utöva hatha yoga, rörelse i takt med andetaget, frigör vi energi i kroppen och försätter den i rörelse. Genom att utöva yoga skapar vi utrymme för att påverka och kontrollera vår prata.


I 90 minuter utforskar vi vår prana och kroppens sju chakrapunkter genom meditation, pranayama och asana (positioner). Vi går igenom de olika chakrapunkterna, var i kroppen de sitter och dess betydelse, och hur vi kan påverka dem genom just meditation, pranayama och asana. 


Workshopen är för dig som vill få en fördjupad förståelse för vad prana är och hur vi kan påverka den genom att aktivera och stimulera våra chakrapunkter. Workshopen passar både dig som är nybörjare och dig som utövat yoga ett tag. Inga förkunskaper behövs.

  • Chakrayoga Workshop 23 sep 2020, kl. 10.30 – 12.00

Mer info kommer efter sommaren men gör redan idag en markering i din kallender – ta hand om dig!

Upptäck våra yogaklasser

Ashtanga Vinyasa Yoga

Är en dynamisk yogaform och beskrivs ofta som en av de mest fysiskt krävande yogaformerna. Det som är typiskt med ashtangayoga är att man utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, så kallad vinyasa.

Yogalärare hjälper en kvinnlig elev

Vinyasa Yoga

Betyder ”andningssynkroniserad rörelse". I vinyasayoga samordnas andning och rörelser i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg, vissa innehåller mer meditation, vissa mer kraftfulla positioner och vissa har ett mer spirituellt fokus. Vinyasayoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska yogapositioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis ashtanga vinyasa.